اعضای هیأت عامل

هیأت عامل شرکت گلپخش اول متشکل از 9 نفر از مدیران ارشد شرکت گلپخش اول می‌باشد، که وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت و پایش فرآیندهای کسب وکار و کمک به سیاست‌گذاری‌های کلان شرکت را دارا می‌باشد. اسامی هیأت عامل شرکت به شرح ذیل می باشد:

* آقای مهندس مجتبی کریمی

* آقای دکتر محمد جواد سیدپور

* آقای مهندس سامان رشیدی

* آقای مهندس فتح اله پوراحدی

* آقای مهندس امیر منزه 

* آقای مهندس علی اکبر پیمان

* آقای مهندس ابوالفضل معدن پور

* آقای مهندس حسام الدین سلیمی

*عضو منتخب شعب