اعضای هیأت عامل

هیأت عامل شرکت گلپخش اول متشکل از 8 نفر از مدیران ارشد شرکت گلپخش اول می‌باشد، که وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت و پایش فرآیندهای کسب وکار و کمک به سیاست‌گذاری‌های کلان شرکت را دارا می‌باشد. اسامی هیأت عامل شرکت به شرح ذیل می باشد:

* آقای مهندس مجتبی کریمی
* آقای مهندس پیمان کاتبی
* آقای مهندس محمد جواد سیدپور

* آقای مهندس مسعود درویشی 
* آقای مهندس فتح اله پوراحدی
* آقای مهندس علی اکبر پیمان
* آقای مهندس ابولفضل معدن پور

*عضو منتخب شعب