اعضای هیأت عامل

هیأت عامل شرکت گلپخش اول متشکل از 7 نفر از مدیران ارشد شرکت گلپخش اول می‌باشد، که وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت و پایش فرآیندهای کسب وکار و کمک به سیاست‌گذاری‌های کلان شرکت را دارا می‌باشد. اسامی هیأت عامل شرکت به شرح ذیل می باشد:

* آقای مهندس مجتبی کریمی
* آقای مهندس پیمان کاتبی
* آقای مهندس محمد جواد سیدپور
* آقای مهندس فتح اله پوراحدی
* آقای دکتر اشکان داودی
* آقای مهندس علی اکبر پیمان
* آقای مهندس سعیدرضا صدرعاملی