کاتالوگ محصولات

محصولات سلولزی

شوینده و بهداشتی

محصولات پلیمری و پلاستیکی

اسامی برندگان مرحله دوم جشنواره سحرآمیز آدامس بایودنت

  اسامی برندگان مرحله دوم جشنواره سحرآمیز آدامس بایودنت

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶مشاهده

اسامی برنگان ربع سکه بهار آزادی-جشنواره آدامس سحرآمیز بایودنت

اسامی برنگان ربع سکه بهار آزادی-جشنواره آدامس سحرآمیز بایودنت

۷ اسفند ۱۳۹۵مشاهده

جایزه نفردوم و سوم-مرحله اول جشنواره آدامس سحرآمیزبایودنت

  جایزه نفردوم و سوم-مرحله اول جشنواره آدامس سحرآمیزبایودنت

۷ اسفند ۱۳۹۵مشاهده