کاتالوگ محصولات

همایش ارزیابی عملکرد مدیران در نیمه اول اردیبهشت ماه1403

همایش ارزیابی عملکرد مدیران در نیمه اول اردیبهشت ماه با محوریت ارزیابی عملکرد شعب در سال ۱۴۰۲ با حضور معاونین

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳مشاهده

مراسم تودیع جناب آقایان مهندس عزیزی و معارفه جناب آقای مهندس خسروشاهی

مراسم تودیع جناب آقایان مهندس عزیزی و معارفه جناب آقای مهندس خسروشاهی مدیر لجستیک با حضور مدیر عامل محترم جناب

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳مشاهده

بیست و چهارمین گردهمایی گلپخش اول

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل محترم گلپخش اول ، معاونین ، مدیران ارشد و

۸ خرداد ۱۴۰۳مشاهده