تعداد : 15
اسپاگتي فرمي فيدلي (رشته سوپی)

اسپاگتي فرمي فيدلي (رشته سوپی)

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
ماکاروني فرمي شلز سبزيجات

ماکاروني فرمي شلز سبزيجات

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
ماکاروني فرمي پيکولي سبزيجات

ماکاروني فرمي پيکولي سبزيجات

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي فرمي البو (زانوئی)

اسپاگتي فرمي البو (زانوئی)

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي فرمي ديسک

اسپاگتي فرمي ديسک

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي فرمي هورنلي (حلزونی)

اسپاگتي فرمي هورنلي (حلزونی)

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي فرمي شلز (صدفی)

اسپاگتي فرمي شلز (صدفی)

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي فرمي پنوني (نیزه ای درشت)

اسپاگتي فرمي پنوني (نیزه ای درشت)

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي فرمي پنه (نیزه ای ریز)

اسپاگتي فرمي پنه (نیزه ای ریز)

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي فرمي پيکولي (پیچی)

اسپاگتي فرمي پيکولي (پیچی)

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي بوگاتيني 2.6

اسپاگتي بوگاتيني 2.6

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات
اسپاگتي رشته اي 1.7

اسپاگتي رشته اي 1.7

برند : مک ماکارونمشاهده جزئیات