تعداد : 3
سفره مجلسی ۱۰ متری با عرض ۱۲۰ سانتیمتری گلرنگ

سفره مجلسی ۱۰ متری با عرض ۱۲۰ سانتیمتری گلرنگ

برند : گلرنگمشاهده جزئیات
سفره یکبار مصرف ۲۵ متری گلرنگ

سفره یکبار مصرف ۲۵ متری گلرنگ

برند : گلرنگمشاهده جزئیات
سفره یکبار مصرف ۵۰ متری گلرنگ

سفره یکبار مصرف ۵۰ متری گلرنگ

برند : گلرنگمشاهده جزئیات