خمیر دندان Violet Fresh

مجموعه : بهداشت دهان و دندان

برند : مریدنت

 

خمیر دندان Violet Fresh

- خمیر دندان Violet Fresh مریدنت تمام خواصی که بهداشت و خوشبویی دهان و سلامت و زیبایی دندان ها بدان نیازمند است را یکجا در خود نهفته دارد.