نات بار پسته و تخمه کدو

برند : هوبارا

نات بار پسته و تخمه کدو

وزن: 35g

تعداد در جعبه :8عدد