اخبار

گلپخش اول

۱ بهمن ۱۴۰۱ |

گرامیداشت بانوان گلپخش اول به مناسبت روز زن در سراسر کشور، سال ۱۴۰۱

 

گرامیداشت بانوان گلپخش اول به مناسبت روز زن در سراسر کشور، سال ۱۴۰۱
در ستاد دفتر مرکزی  این گرامیداشت با میزبانی مدیرعامل محترم در فضایی دوستانه خاطره ای خوش را در ذهن تک تک همکاران رقم زد.
بانوان دفتر مرکزی به نمایندگی از تمام بانوان گلپخش اول در سراسر کشور دغدغه و پیشنهادات خود را با جناب آقای مهندس کریمی مطرح نمودند.

اخبار مرتبط

گردهمائی روسا و سرپرستان فروش گلپخش اول ...

    گردهمائی روسا و سرپرستان فروش با هدف جانشین پروری و مدیران آینده شعب گلپخش اول ...

ادامه مطلب ۷ آذر ۱۴۰۱

بازدید رئیس محترم هیئت مدیره از شعبه ...

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس قارداشی رئیس محترم هیئت مدیره در 29 ...

ادامه مطلب ۳۰ آبان ۱۴۰۱

بازدید شعبه خوزستان _ آبان ماه 1401 ...

      به گزارش روابط عمومی گلپخش اول ...

ادامه مطلب ۲۲ آبان ۱۴۰۱

همایش ارزیابی عملکرد _ مشهد 1401 ...

    به گزارش روابط عمومی ، جناب آقای مهندس کریمی مدیر عامل محترم گلپخش ...

ادامه مطلب ۹ آبان ۱۴۰۱