اخبار

گلپخش اول

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ |

منابع انسانی

منابع-انسانی ؛ حیاتی ترین و ارزشمندترین منابع هر سازمان هستند و در صورت استفاده صحیح از توانمندی این منابع، می تواند ضعف های درونی و تهدیدهای برونی سازمان را به صورت بارز، رفع نموده و قوت های درونی و فرصت های برونی را به بهترین شکلی به خدمت گیرد . در گروه صنعتی گلرنگ و در شرکت گلپخش اول منابع انسانی سرچشمه همه تحولات و تعیین کننده ترین عامل در کیفیت ارایه خدمات بوده است ، می توان استنباط کرد که مدیریت منابع انسانی،ارتباط مستقیمی با بهره وری و #عملکرد سازمان دارد.

اخبار مرتبط

همایش ارزیابی عملکرد98 ...

همایش ارزیابی عملکرد سال 1398 شعب گلپخش اول، ، 30 اردیبهشت ماه در دفتر مرکزی با حضور مدیرعامل محترم جناب آقای ...

ادامه مطلب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

راه اندازی صفحه رسمی اینستاگرام شرکت گلپخش ...

به گزارش روابط عمومی شرکت گلپخش اول، واحد منابع انسانی و سیستم ...

ادامه مطلب ۱۷ مهر ۱۳۹۸

فاصله گذاری اجتماعی ...

  ویروسی منحوس چند ماهی است روابط میان آدمیان را مختل ...

ادامه مطلب ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

اولین روز کار ...

برای رسیدن به خوشبختی باید توکل به خدا داشت به وسعت عالم تفکر ...

ادامه مطلب ۱۷ فروردین ۱۳۹۹