اخبار

گلپخش اول

۱۷ فروردین ۱۳۹۹ |

اولین روز کار

برای رسیدن به خوشبختی باید
توکل به خدا داشت به وسعت عالم
تفکر مثبت داشت به تعداد هر فکر
تدبیر مناسب داشت به تعداد هر اقدام
صبر و تحمل داشت در کل مسیر زندگی
و پذیرش خویشتن داشت به ارتفاع خوشبختی
پذيرش خويشتن 
همانگونه كه هستی 
به تو فرصت رشد خواهد داد، 
يك رشد خود انگيخته،
نه يك رشد انتخاب و كارگردانی شده
این روزها اولین روز کاری از سال جدید و چون کتابی با اوراق نانوشته و سفید است؛
قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی؛
شروع کن و داستانی بنویس که بعدها از خواندنش لذت ببری...

اخبار مرتبط

همایش ارزیابی عملکرد98 ...

همایش ارزیابی عملکرد سال 1398 شعب گلپخش اول، ، 30 اردیبهشت ماه در دفتر مرکزی با حضور مدیرعامل محترم جناب آقای ...

ادامه مطلب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

راه اندازی صفحه رسمی اینستاگرام شرکت گلپخش ...

به گزارش روابط عمومی شرکت گلپخش اول، واحد منابع انسانی و سیستم ...

ادامه مطلب ۱۷ مهر ۱۳۹۸

فاصله گذاری اجتماعی ...

  ویروسی منحوس چند ماهی است روابط میان آدمیان را مختل ...

ادامه مطلب ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

منابع انسانی ...

منابع-انسانی ؛ حیاتی ترین و ارزشمندترین منابع هر سازمان هستند و ...

ادامه مطلب ۲۶ فروردین ۱۳۹۹