اخبار

گلپخش اول

۴ تیر ۱۴۰۳

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

حضور گلپخش اول در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

 

 

اخبار مرتبط

گردهمایی آموزشی تیم فروش شعب تهران ...

گردهمایی آموزشی تیم فروش شعب تهران با هدف مروری بر نکات کلیدی در خرده فروشی با ارائه استاد فربد طهرانی مورخ ...

ادامه مطلب ۴ تیر ۱۴۰۳

چهارمین پست وبلاگ ...

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل محترم گلپخش اول ، معاونین ، مدیران ارشد و مدیران ...

ادامه مطلب ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

سومین پست وبلاگ ...

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل محترم گلپخش اول ، معاونین ، مدیران ارشد و مدیران ...

ادامه مطلب ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

دومین پست وبلاگ ...

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل محترم گلپخش اول ، معاونین ، مدیران ارشد و مدیران ...

ادامه مطلب ۲۱ خرداد ۱۴۰۳