دوره آموزشي تخصصي مهارتي «آشنايي با شبكه و سخت‌افزار به ويژه نحوه رفع خطاهاي مربوط به تبلت‌ها»، ويژه مسئولين فناوري اطلاعات شعب (اراك، اروميه، خوزستان، سمنان، شيراز، قزوين، كرمانشاه، مازندران، مشهد، يزد، بوشهر، كرج و تبريز) شركت گلپخش اول برگزار شد.
اين دوره، به مدت 8 ساعت در روز سه‌شنبه 20 خرداد ماه در سالن كنفرانس شركت گلپخش اول با حضور 13 نفر برگزار گرديد.
هدف از برگزاري اين دوره، آموزش كارشناسان شعب در خصوص نحوه صحيح استفاده از سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري رايانه‌اي و چگونگي حفظ امنيت و اطلاعات آن و همچنين، رفع خطاهاي ايجاد شده در طي انجام فعاليت‌هاست.
لازم به ذكر است مدرس اين دوره آموزشي كارشناس IT، مهندس ابراهيم‌نژاد بود.
مديريت سيستم‌ها و IT- واحد آموزش و توسعه منابع انساني